Ljepota zene izreke Erotski tarot

Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina Izreke 31: 30-31.